'Cây táo nở hoa' tập 7: Ngọc nổi điên vì Báu nhảy sexy ở chợ, Ngà ăn trộm

Tập 7 ‘Cây táo nở hoa’ lên sóng, Ngọc hết tức điên vì Báu ăn mặc hở hang nhảy múa ngoài chợ lại đến Ngà ăn trộm đồ của nhà đi bán để cá cược. Trước những khó khăn, tổn thương của cuộc sống ở nhà chồng, hạnh đau đớn và quyết định định bỏ về nhà bố đẻ.
Lê Thảo