Chậm vài phút dắt cụ bà sang đường, tài xế container nhận ‘mưa tim’

Tài xế xe container không ngần ngại dừng xe, bước xuống dắt cụ bà sang đường và ấm lòng hơn nữa là những xe khác cũng dừng lại để hỗ trợ đưa cụ già qua đường.

Video: MXHGT, FB Hòa Bình