Chân dung 'chiến binh nhí' 5 tuổi bị IS tẩy não

Theo ước tính vẫn còn khoảng 6 triệu người đang chịu sự kiểm soát của IS. Ít nhất một phần ba trong số đó là trẻ em dưới 15 tuổi.


Theo IN THE NOW