Chỉ vài chén, con gái rượu cũng gả…miễn phí

Cảm thấy bạn trai của con gái không đáng tin, ông ‘bô’ tìm mọi cách ngăn cản nhưng đều bất thành chỉ sau…vài chén rượu.

Nguồn: Youku