'Chìa khóa' giúp Nhật Bản vực dậy nền nông nghiệp

Sự kiện: Zone 4.0
Dân số già, thiếu lao động, nền nông nghiệp của Nhật Bản đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng họ đã vực dậy cả ngành bằng phương thức của riêng mình.

A.B (Theo Sicence Insider)