Chú chó ngày ngày ra bãi xe đợi chủ suốt 5 năm

Ngày ngày, chú chó Da Huang ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đều ra bãi đỗ xe nơi người chủ từng làm việc chờ đợi dù người chủ đã chết 5 năm.

Nguồn: SCMP