Chủ tiệm vàng tay không chống trả khiến 4 tên cướp có súng bỏ chạy

Dù tay không, một chủ tiệm vàng ở Ấn Độ đã dũng cảm chống lại 4 tên cướp có súng khiến chúng sợ hãi và bỏ chạy.

Nguồn: Newsflare