Clip hài: Đây xứng đáng là "bà mẹ của năm"

Bà mẹ đi mua sắm mải mê xếp đồ vào xe mà quên mất rằng đã cho "con" vào cốp xe lúc nào không hay.


Theo DV