Có hàng triệu tỷ tấn kim cương dưới lòng đất chờ người đến đào

Các nhà khoa học đã phát hiện ra có đến hàng triệu tỷ tấn kim cương nằm dưới bề mặt Trái đất. Việc nghiên cứu các hoạt động địa chất thông qua sóng âm thanh đã giúp đi đến kết luận này.
Video: GeoBeats News, NASA, The Jewellery Editor, Reuters