Có thể liên lạc với người ngoài hành tinh hay không?

Sự kiện: Zone 4.0
45 năm trước, Đài quan sát Areciboi ở Puerto Rico đã gửi một thông điệp vô tuyến vô cùng mạnh mẽ vào sâu trong không gian. Mục đích của thông điệp này là muốn gửi lời chào và làm sáng tỏ câu hỏi về sự tồn tại của nền văn minh khác ngoài hành tinh.

M.B (Theo Science Channel)