Con gái muốn lần đầu tiên làm việc khó quên nhất là gì và khi nào?

Cùng xem các cô gái nói gì về lần đầu tiên khó quên nhất và thích làm việc đó khi bao nhiêu tuổi.

Trần Duy (Nguồn: Youku)