Con người có thể tồn tại bao lâu nếu sống trên các hành tinh khác?

Các nhà khoa học hy vọng rằng, trong tương lai, con người có thể sinh sống tại các hành tinh ngoài Trái Đất. Vậy, trên thực tế, chúng ta có thể tồn tại trong bao lâu nếu sống tại các hành tinh khác?

M.B (Theo Bright Side)