Con trai cố nghệ sĩ Lê Bình trao 100 triệu làm từ thiện thay cha

Tối 5/3, nghệ sĩ Thanh Bạch, Chí Tài và nhiều nghệ sĩ đã đến đưa tiễn cố nghệ sĩ Lê Bình. Cũng trong tối này, con trai ông – Hoàng Ân đã trao cho 2 đại diện của viện dưỡng lão và chùa nghệ sĩ số tiền 100 triệu ngay trong lễ tang.

Minh Tuyền