Công chức Hà Nội không được mặc áo không cổ và váy ngắn

Hà Nội sẽ ban hành Bộ quy tắc ứng xử vào ngày 1-1-2017. Bộ quy tắc này bao gồm 2 nội dung: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô. Trong số những nội dung được đưa ra, có lẽ đáng chú ý nhất và nhận được sự quan tâm nhất, chính là quy định về ứng xử dành cho dân công sở.

Hà Nội sẽ ban hành Bộ quy tắc ứng xử vào ngày 1-1-2017. Bộ quy tắc này bao gồm 2 nội dung: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô. Trong số những nội dung được đưa ra, có lẽ đáng chú ý nhất và nhận được sự quan tâm nhất, chính là quy định về ứng xử dành cho dân công sở.
 
Theo VTC14