Cộng đồng tình nguyện 'giải cứu' khoai lang cho nông dân Gia Lai

Trước tình trạng hàng nghìn tấn khoai lang ế khi bị thương lái ép giá, cộng đồng tình nguyện đã tổ chức thu mua giúp bà con và mang ra thành phố lớn để tiêu thụ.

Nguyễn Đức, Trần Duy