Công nghệ đặc biệt biến rác thải thành nguồn tài nguyên vô giá

Sự kiện: Zone 4.0
Với công nghệ này, những núi rác khổng lồ trong tương lai sẽ trở thành nguồn tài nguyên ‘hái ra tiền’.

Theo WSJ