Công nghệ giảm thiểu thương vong khi ôtô chui gầm xe tải

Thử nghiệm va chạm đã chứng minh thương vong đã giảm đi đáng kể.


Nguồn You Car