Xe hơi tự nâng cao bánh 3 m để chống tắc đường

Hum Rider là chiếc xe chống tắc đường có thể di chuyển trên không nhờ hệ thống đẩy thủy lực.


Theo Zing