Công nghệ mới 'hô biến' rác thải nhựa thành giày xịn như thế nào?

40% các sản phẩm của Adidas sử dụng rác thải nhựa tái chế, tuy nhiên, nhiều khách hàng không hề nhận ra sự đặc biệt này.

Theo Tech Insider