Covid-19: Argentina cho phép người thân ở bên cạnh bệnh nhân hấp hối

Sự kiện: Dịch COVID-19
Argentina cho phép người thân được canh giữ bên giường bệnh của những bệnh nhân Covid-19 đang hấp hối.

L.D (Theo CNN, Aljazeera)