Covid-19: Nga – Mỹ lại đấu khẩu vì vấn đề vắc-xin

Sự kiện: Dịch COVID-19
Nga – Mỹ lại tiếp tục có những màn tranh cãi xoay quanh vấn đề vắc-xin ngừa Covid-19.

A.B (Theo Guardian, Reuters)