Covid-19: Trung Quốc, Nam Phi phát hiện vắc-xin giả, Interpol ra cảnh báo

Sự kiện: Dịch COVID-19
Cuộc chiến chống Covid-19 tiếp tục phải đương đầu với thử thách mang tên vắc-xin giả.

A.B (Theo Guardian)