Sự tác động của Covid-19 đến nam và nữ không giống nhau. Nghiên cứu vấn đề này sẽ giúp các quốc gia hành động hiệu quả hơn trong ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch.

Sự tác động của Covid-19 đến nam và nữ không giống nhau. Nghiên cứu vấn đề này sẽ giúp các quốc gia hành động hiệu quả hơn trong ngăn ngừa, điều trị và kiểm soát đại dịch.

Gần đây, các báo cáo từ một số quốc gia phản ánh thực tế Covid-19 có ảnh hưởng khác nhau tới nam và nữ. So với nữ giới, tình trạng của các bệnh nhân nam có vẻ nghiêm trọng hơn và dễ tử vong hơn. Theo tạp chí Science, trên toàn cầu, tỷ lệ giới tính phải nhập viện vì Covid-19 hiện nay là 10 nữ so với 18 nam, trong khi tỷ lệ tử vong là 10 nữ so với 15 nam.