Covid-19: WHO ra thông báo về nguồn gốc virus, Mỹ muốn xem báo cáo

Sự kiện: Dịch COVID-19
Nhóm chuyên gia của WHO đã ra thông báo về nguồn gốc của virus, Nhà Trắng cho biết đang rất chờ mong được xem báo cáo chi tiết.

A.B (Theo CNN, Guardian...)