Cụ ông 87 tuổi vác gạch làm ao nuôi cá, trồng rau trên sân thượng

Ông Trương Hồng Tuấn (87 tuổi - Hải Dương) đã biến sân thượng hơn 60m2 nhà mình thành ao cá, vườn rau để cung cấp thực phẩm cho gia đình.

 Xuân Quý