Cụ ông thách đấu trai trẻ thi chống đẩy 1 tay và cái kết bất ngờ

Đám đông rất cuồng nhiệt cổ vũ cụ ông và cụ đã thực hiện chống đẩy bằng 1 tay được 20 cái còn chàng trai trẻ nhận thách đấu thì sao?

Theo New York Post