Tòa nhà nào trong tương lai sẽ thống lĩnh bầu trời châu Á?

Sự kiện: Không gian Sống
Hiện nay, 22 trong số 25 tòa nhà cao nhất thế giới đều nằm ở châu Á, 3 tòa còn lại thì nằm ở Mỹ. Nhưng tới năm 2030, châu Á sẽ sở hữu nhiều hơn những công trình phá kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới.
Nguồn: Top Luxury