Cùng chạy xe tốc độ cao qua điểm giao cắt, 2 người đàn ông ngã đau đớn

Hai xe máy cùng chạy tốc độ cao, không giảm tốc độ khi qua đoạn giao cắt đã xảy ra va chạm khá mạnh khiến 1 người ngã văng ra đường, 1 người va trúng cột điện.

Video: MXHGT