Thế nào là Đẹp? Trong quyển "Lịch sử Cái Đẹp", Umberto Eco dẫn dắt người đọc theo hành trình đi tìm Cái Đẹp từ thời Hy Lạp cổ đại đến thời hiện đại.

Thế nào là Đẹp? Quan niệm về cái Đẹp trong các nền văn hoá khác nhau như thế nào? Trong quyển Lịch sử Cái Đẹp, Umberto Eco dẫn dắt người đọc theo hành trình đi tìm Cái Đẹp từ thời Hy Lạp cổ đại đến thời hiện đại.

Umberto Eco (1932 – 2016) là nhà văn, triết gia, nhà ký hiệu học lừng danh người Ý. Ở Việt Nam, Eco được độc giả chú ý nhờ các tác phẩm văn học như Tên của đóa hồng, Nghĩa địa Praha, Con lắc Foucault