Cuộc sống bi kịch của những nô lệ trong thế kỷ 21

Không ai nghĩ rằng, trong thế giới hiện địa, văn minh, vẫn tồn tại chế độ nô lệ như cách đây hàng nghìn năm. Đó là những người giúp việc bị giam cầm trong 4 bức tường, phục vụ chủ 24/24, không có tự do, bị lăng mạ, bạo hành... Vì miếng cơm manh áo, họ vẫn phải nhịn nhục trong cuộc sống không phải của con người như vậy.
Video: BBC