Cuộc sống của nhà sư một mình tu hành trên đỉnh thế giới

Ngawang Sangye, 68 tuổi, là nhà sư duy nhất sống ở tu viện cổ nằm ở trên đỉnh thế giới. Tu viện này nằm ở lưng chừng đỉnh Everest, cao hơn 5000 m so với mực nước biển, từng là một hang động nơi Đại sư Ấn Độ Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sinh) đã tu tập vào thế kỷ thứ 8.

Q.N (Video: Xinhua Video)