Cuộc sống không phải lúc nào cũng 'tươi đẹp'

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng đâu, đôi lúc bạn rơi vào những tình huống "thốn tận rốn" thế này đây.


Theo DV