"Cười người hôm trước, hôm sau người cười"

Thanh niên cười hả hê khi troll bạn thành công, nhưng hôm sau anh đã phải nhận cái kết quá "cay đắng".


Theo DV