Cười rung rốn với màn tỏ tình 'tranh cướp' của cặp đôi sinh cùng ngày

Cặp đôi sinh cùng ngày, cùng chành chọe nhau suốt 25 năm và rồi đến màn câu hôn cũng khiến người xem không nhịn nổi cười...

Nguồn: Youku