Đã có trang phục đặc biệt giúp người thường bay lượn như Người Sắt

Sự kiện: Zone 4.0
Công nghệ hiện đại đã được tích hợp trong một bộ đồ để con người có thể bay lượn như Người Sắt trong phim "Iron Man".

Theo CNET