Đại công trường nhà máy điện rác Sóc Sơn với số vốn 7.000 tỉ đồng

Thay vì chôn lấp rác thải, công nghệ điện rác được kì vọng giải bài toán khó cho xử lý hàng ngàn tấn rác thải mỗi ngày cho thành phố Hà Nội. Nhà máy điện rác Sóc Sơn được gấp rút hoàn thiện với tổng số vốn 7.000 tỉ đồng.

Đình Hiếu