Đài truyền thanh mang tin Covid-19 về từng đường làng, ngõ xóm

Sự kiện: Dịch COVID-19
Bên cạnh thông tin nhanh nhạy kịp thời về công tác phòng chống dịch Covid 19, hệ thống đài truyền thanh cơ sở còn mang thông tin tích cực, tín hiệu vui về chống dịch đến người dân.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức