Dân ngang nhiên bày bán, tụ tập giữa Sài Gòn bất chấp Chỉ thị 16

Sự kiện: Dịch COVID-19
Chiều 16/7, VietNamNet đã ghi nhận một số trường hợp tiểu thương cả lén lút lẫn bán hàng công khai, vi phạm Chỉ thị 16.

Thanh Lan - Thủy Ngân