Quay đầu xe trong đêm vì không có giấy xét nghiệm Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Không có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, nhiều người từ vùng có dịch khi đến các chốt kiểm dịch phải quay đầu xe.

Đình Hiếu