Dân vùng lũ 'vật lộn' trong hỗn độn bùn lầy và đất đá

Sau lũ quét tại Hà Giang nhiều con đường bị đất đá vùi lấp, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện: Đình HIếu - Xuân Minh - Đức Yên - Anh Sơn