Đánh bại Âu, Mỹ; Bắc Phi sắp có tòa nhà cao nhất thế giới

Vị trí tòa nhà cao nhất thế giới của Burj Khalifa sắp thay đổi và ngôi vị này sẽ không thuộc về Mỹ hay châu Á, mà ở quốc gia phía bắc châu Phi là Ai Cập.

Nguồn: The New Africa Channel