Đạp nhầm chân ga, tài xế lùi xe xuống luôn vực sâu

Do bất cẩn trong lúc lùi xe, tài xế khiến chiếc xe lao thẳng xuống vách nùi trên đoạn đường đèo.

Nguồn Carscoops