Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết tổng số tiền trúng đấu giá 11 biển số xe siêu đẹp trong ngày 15/9 là hơn 82 tỷ đồng.