Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cả nước có gần 680 doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp này nắm lượng tài sản hơn 3,8 triệu tỷ đồng.