Dấu hiệu cảnh báo tiền tiểu đường – chìa khóa ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm

Nếu bỏ qua dấu hiệu cảnh báo tiền tiểu đường, chúng sẽ dẫn đến tiểu đường loại 2 cùng các vấn đề về tim cũng như đột quỵ. Có thể nói, dấu hiệu cảnh báo tiền tiểu đường chính là chìa khóa ngăn ngừa rất nhiều biến chứng nguy hiểm.

Theo Bestie