Đế chế 335 tỷ USD giàu 'nứt đố đổ vách' của Qatar sở hữu những gì?

Dân số Qatar chỉ hơn 2 triệu người, nhưng quỹ đầu tư quốc gia của họ lại thuộc top lớn nhất thế giới.


Theo CNBC International