Biên tập: Phương Anh, dựng video: Châm Phạm

Nguồn: Zai Tri, Quynh Anh 2N, HTV Entertainment, Cao Mạnh Tuấn