Đi kiếm ăn, sư tử đau đớn khi bị hà mã cắn nát hàm

Áp lực kiếm ăn để giải tỏa cơn đói đã buộc chú sư tử phải đối đầu với hà mã và điều này khiến nó trả giá bằng cả tính mạng.

Nguồn Nat Geo Wild