Những tháng gần đây, diễn viên Anh Dũng cải thiện hình thể tích cực nhờ tập gym. Ngoài công việc, anh ưu tiên dành thời gian rảnh cho việc tập luyện. Anh tập khá nặng và đều, chủ yếu các bài tập với tạ. Sau một thời gian, hình thể của Anh Dũng cải thiện rõ rệt.