Điều Còn Mãi 2018: Hợp xướng 'Những thành phố bên bờ biển cả'

Đề tài biển đảo luôn có chỗ đứng đặc biệt trong những sáng tác của các nhạc sĩ và ca khúc 'Những thành phố bên bờ biển cả' của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu, phổ thơ Huy Cận là một trong số đó. Ca khúc rất khó thể hiện này được giao cho ca sĩ Đăng Dương và dàn hợp xướng.

VietNamNet